Ledning & Advisory

Henrik Mattsson

VD

Henrik Mattsson är VD på Hospitio Group.
Han har mångårig erfarenhet av branschen i Sverige och internationellt och kommer närmast från rollen som vVD på Brödernas. Han har en utbildning från Frans Schartu och Oslo University.

Rasmus Widell

Analytiker

Rasmus har 8 års erfarenhet från kapitalmarknaden på olika investmentbanker och har rest > 1,6 miljarder SEK i eget kapital till bolag. Han har en kandidatexamen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

Aram Jimal

Analytiker

Aram har tidigare arbetat med förvärv av nordiska industribolag. Han har en kandidatexamen i Business & Economics från Handelshögskolan i Stockholm.

Pål Bruu

Arbetande styrelseordförande

Patrik Thorstensson

Försäljningsdirektör Sv Cater

Patrik har stor erfarenhet av inköp och försäljning i Sverige, Norden och Europa. Han har genom sin erfarenhet och nätverk hjälpt flera stora restaurangföretag expandera på den svenska, nordiska och europeiska marknaden.

Pernilla Bos Ytterbring

VD Quick Office Franchise AB

Pernilla har mångsidig och omfattande erfarenhet av drift och affärsutveckling inom restaurang, hotell och fastighetsbranschen. Hon har också en gedigen kunskap av etablering i norra Europa.

Marcus Ganev

CMO/CSO Caspeco

Marcus har stor erfarenhet av att bygga organisationer, företag och skalbara tekniska affärssystem. Marcus har en juristutbildning från Uppsala Universitet.

Andreas Moene

Grundare Preopening och Qvanti

Andreas är grundare och delägare i Preopening och Qvanti som erbjuder specialiserade tjänster för utveckling, etablering och byggnation av hotell och
restauranger.