Varför tillhöra Hospitio Group

I dag erbjuder Hospitio Group en unik investeringsmöjlighet. Vi ser utmaningarna och möjligheterna inom hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln och fastighetsutveckling och erbjuder en helhetslösning; från finansiering till design och inredning, vidare till drift och konceptutveckling, hela vägen fram till det första fysiska – minnesvärda! – mötet med kund.
 1. Erfaren Ledning med framgångsrik historik:
  Vår ledning är erfaren och bevisat framgångsrik när det gäller att identifiera, genomföra ochutveckla framgångsrika förvärv. Detta ger investerare en stor potential till god avkastning.
 2. Konkreta och realiserbara synergier:
  Genom vår bevisade modell identifierar och realiserar vi synergier som ökar lönsamheten i våraförvärvade bolag, och därigenom värdet för våra investerare.
 3. Hög lönsamhet och kassagenerering:
  Med en solid historik av hög lönsamhet och kassagenerering erbjuder Hospitio Group investerareen stabil och pålitlig källa till avkastning.
 4. Beprövad modell för förvärv, integrering och synergier:
  Vår beprövade modell för att framgångsrikt identifiera, förvärva, och integrera bolag har
Vi har möjlighet att stötta med:

Kapital för utveckling och expansion

Vi kan tillhandahålla finansiella resurser för att stödja tillväxt och utveckling av din verksamhet.
fördelaktiga inköpsvillkor för att optimera kostnadseffektiviteten i din verksamhet

Marknadsföringsresurser och varumärkesutveckling

Vi stöder din verksamhet med marknadsföringsstrategier och varumärkesbyggande aktiviteter för att öka synligheten och locka fler kunder.

Delning av erfarenheter inom Hospitio-koncernen

Vi främjar en kultur av kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte mellan våra olika bolag för att främja innovation och framgång inom hela Hospitio-familjen.

FLEXIBLA ÄGARLÖSNINGAR

Att sälja sitt företag är ett stort beslut. Därför är vi på Hospitio flexibla och anpassar oss efter vad som passar dig bäst. Vi erbjuder olika alternativ för övergången, oavsett om du föredrar en snabb avslutning eller att gradvis trappa ner din inblandning i verksamheten.

Det som är viktigast för dig är också viktigast för oss – att göra en så smidig och framgångsrik övergång som möjligt.

Ta del av vår gemenskap

Vi tror på att trivas på jobbet och ha kul. Vår gemenskap av anställd personal i Hospitio och externa rådgivare ger en bredd och djup av kompetens och värderingar som gör att vi kan njuta av resan samtidigt som vi arbetar tillsammans för att skapa en restauranggrupp som lämnar avtryck.

Minimera din personliga risk

Hospitio betalar en del av köpeskillingen i likvida medel. Genom den kontanta betalningen tar ni bort en stor del av den framtida risken i era verksamheter från bordet och kan använda pengarna till annat.

Positionera dig inför framtiden

Hospitio erbjuder säljare möjligheten att förvärva andelar och aktivt delta i den långsiktiga tillväxten av deras företag. Målet är att erbjuda en fördelaktig möjlighet till ytterligare tillväxt, som är mer betydelsefull än den första. Genom att överföra ägandet till Hospitio, blir det möjligt att vara en del av en ledande grupp inom hotell, restaurang, detaljhandel och fastighetsutveckling.

Diversifiera din exponering

Hospitio kommer att växa sig stort med många koncept, varumärken och geografiska lägen inom en rad olika branscher. Genom att bli en del av vår koncern får ni en stabilare och bredare exponering för flertalet olika industrier, istället för bara er egna verksamhet.

DECENTRALISERAD STYRNING
 • Decentraliserad styrningsmodell där affärsbeslut fattas inom de enskilda verksamheterna till största möjliga mån.
 • Tillsammans med ledning så utvecklar vi en gemensam affärsplan.
 • Hospitio hanterar den finansiella policyn och rapporteringskrav finns.
Långsiktig perspektiv
 • Decentraliserad styrningsmodell där affärsbeslut fattas inom de enskilda verksamheterna till största möjliga mån.
 • Tillsammans med ledning så utvecklar vi en gemensam affärsplan.
 • Hospitio hanterar den finansiella policyn och rapporteringskrav finns.
Nätverk
 • Tillgång till likasinnade, drivna och framgångsrika entreprenörer, som hjälper och stöttar varandra genom de utmaningar som följer av att driva och utveckla bolag inom restaurang & evenemang.
 • Strategiska och praktiska forum där vi korsbefruktar entreprenörers erfarenheter med varandras behov.
Strategisktstöd
 • Strategiska samarbeten mellan ledningsgruppers medlemmar och mellan samtliga bolag inom gruppen.
 • Kapital för utveckling och expansion.
Operationellstöd
 • Operationell support beroende på varje bolags behov av stöttning.
 • Expertkompetens inom samtliga funktioner av restaurangdrift, utveckling och expansion.
 • Stark inköpskraft genom central och strategisk upphandling och centrala inköpsavtal med leverantörer
 • Centrala resurser (marknadsföring, varumärkesbyggande, IT, ekonomi, juridik).
Återinvestering
 • Säljande entreprenörer deltar i Hospitios resa och den ekonomiska uppsida som detta medför.
 • Målsättning att skapa den största restauranggruppen i Sverige med en samlad EBITDA om 300-500 miljoner på 5 år.