VÅRA FÖRETAG

 • Crio

  Crio fokuserar på att skapa helhetskoncept för offentliga platser och offentliga miljöer. Från design till leverans. Deras tjänster sträcker sig ....

  Crio fokuserar på att skapa helhetskoncept för offentliga platser och offentliga miljöer. Från design till leverans. Deras tjänster sträcker sig ....

 • Kogi

  Kogi är ett företag som specialiserar sig på ritning och skräddarsydd design av moderna köksmiljöer samt leverans av maskinell utrustning. ....

  Kogi är ett företag som specialiserar sig på ritning och skräddarsydd design av moderna köksmiljöer samt leverans av maskinell utrustning. ....

Verksamhetsplattformar

VARUMÄRKEN

 • En portfölj av ett antal distinkta och
  innovativa restaurangkoncept, både
  förvärvade och egna, med förutsättningar
  att skala upp genom etablering av nya
  enheter i egen regi eller genom
  franchising.
 • Hospitio bidrar med resurser som behövs
  för att professionalisera och expandera
  redan framgångsrika och lönsamma
  koncept.
 • I första hand kedjeformskoncept med årliga
  intäkter på 30+ miljoner kronor och med
  fokus på Sverige och Norra Europa.

INFRASTRUKTUR

 • Investeringar i och vidareutveckling av
  stödverksamheter i hela värdekedjan för
  en restaurangverksamhet.
 • Innefattandes främst konsultverksamheter
  riktade mot restaurang infettandes
  utveckling, etablering och
  processoptimering, men även aktörer inom
  produktion och byggnation, diverse
  grossistverksamheter, tekniska system och
  affärsstöd för restauranger.
 • Kogi & Crio utgör kärnan i Hospitios
  infrastrukturdel.

FASTIGHETSUTVECKLING

 • Samarbetsprojekt tillsammans med
  fastighetsvärdar på specifika, välvalda
  områden i Sverige. Hospitio antar
  helhetsdriften av restaurangerna som
  hyresgäst.
 • Ex. Parkhallen Foodcourt i Adolfsberg (se
  nedan), innefattandes 237 sittplatser
  fördelade på 4 kök.