stark historia, framgångsrik framtid

Vi på Hospitio tror starkt på att bolag med en historik av lönsamma strategier stärker sin konkurrenskraft och är bättre rustade för en framgångsrik framtid.

För oss är en långsiktig och ansvarsfull strategi en avgörande del av vår investeringsprocess och en integrerad del av affärsplanerna för våra dotterbolag. Vi fokuserar på att aktivt arbeta med historiskt lönsamma strategier i allt från utvärdering av potentiella förvärv till utvecklingen av bolagens verksamheter.

Vi genomför en noggrann utvärdering av olika förvärvsmöjligheter med fokus på historisk lönsamhet redan från början. Vår strategi innebär att vi endast investerar i bolag som antingen redan visat lönsamhet under en lång tid eller har potential att uppnå en sådan lönsamhet. För att säkerställa detta utvärderas förvärvsmöjligheterna enligt våra investeringskriterier och restriktioner. Vi väljer att inte investera i bolag som inte har en lång historik av lönsamhet och undviker därmed risker för framtida olönsamma affärer.

Hospitios fokusområden inom hållbarhet

Varumärken

Infrastruktur

Fastighetsutveckling